Godkjenningsordning

Ren Trivsel er godkjent i henhold til Godkjenningsordningen for renholdsbedrifter.

Fra 1. september 2012 ble det lovpålagt at alle renholdvirksomheter skal godkjennes av Arbeidstilsynet. Og det er nå forbudt å kjøpe renholdstjeneste fra bedrifter som ikke er godkjent.

Les mer:

Vi er godkjente
Ren Trivsel er godkjent i henhold til Godkjenningsordningen for renholdsbedrifter

Ta kontakt med Ren Trivsel AS for mer informasjon om rengjøring av din bedrift eller ditt hjem.